Zarządzanie projektem inwestycyjno-budowlanym

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Adresaci:

• osoby nadzorujące bądź realizujące projekty inwestycyjno-budowlane,
• członkowie zespołów projektowych,
• pracownicy rozpoczynający prace bądź przygotowujący się do pracy w zespole zarządzania projektami,
• wykonawcy realizujący projekty inwestycyjno-budowlane.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy, popartej przykładami, z zakresu:

• zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi w organizacji,
• umiejętności planowania projektu oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi,
• właściwego nadzorowania oraz weryfikacji postępów prac w projekcie,
• doboru odpowiedniej kadry i kanałów komunikacji,
• zapewnienia optymalnej komunikacji w zespole projektowym,
• przyczyn i umiejętność zażegnania konfliktów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektem.
Omówienie głównych zagadnień związanych z projektem i zarządzaniem projektami. Przegląd oraz porównanie poszczególnych metod realizacji procesu projektowego wraz z możliwością ich zastosowania.

2. System zarządzania projektami w organizacji.
Dostosowanie struktury organizacji do specyfiki i ilości realizowanych wielobranżowych kontraktów. Miejsce projektu w organizacji. Dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej oraz realizującej poszczególne poziomy projektu. Transparentność ról. Wybór odpowiedniego oprogramowania.

3. Inicjowanie projektu.
Cykl życia projektu. Przyczyny inicjacji projektu. Weryfikacja możliwości realizacji całości zadań. Podwykonawcy. Karta projektu. Kluczowy personel niezbędny na etapie inicjacji projektu.

4. Planowanie projektu.
Omówienie struktury podziału pracy. Harmonogramy – tworzenie, przykłady. Węzły projektowe. Terminy wewnętrze i zewnętrzne. Zasoby w projekcie. Analiza ryzyka. Analiza ścieżki krytycznej – przykłady.

5. Realizacja i zarządzanie zmianą w projekcie.
Koordynacja międzybranżowa. Dane wejściowe i niezbędne założenia, jako jedne z kluczowych elementów sukcesu projektu. Metody weryfikacji zaawansowania projektu. Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań koordynacyjnych zespołu projektowego. Komunikacja i konflikty w zespole projektowym. Procedura zmian.

6. Zakończenie projektu.
Podsumowanie projektu oczami Klienta. Spotkanie podsumowujące zespołu projektowego i raport końcowy. Archiwizacja i statystyki.
(c)2021, Adam Mertas Nieruchomości