Techniczne aspekty nieruchomości

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

Adresaci szkolenia:

• Aktywni zarządcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami jak i osoby zamierzające rozpocząć przygodę z rynkiem nieruchomości,
• Przedsiębiorcy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
• Przedstawiciele deweloperów.

Cel szkolenia:

• Wdrożenie najnowszej wiedzy technicznej, wybranej i dostosowanej do specyfiki branży nieruchomości,
• Praktyczne wykorzystanie informacji ze szkolenia, w codziennej pracy,
• Nabyte kompetencje twarde, pomogą wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Program szkolenia, to m.in.:

1. Prawo budowlane, Projekt budowlany, Warunki techniczne 2021 - niezbędne zagadnienia.
Przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych. Wybrane, istotne informacje. Weryfikacja decyzji administracyjnych. Analiza i przykłady, na co zwracać uwagę przy weryfikacji nieruchomości w świetle przepisów. Samowola budowlana – opis i legalizacja.

2. Rodzaje i analiza map oraz umiejętność ich czytania. Media w rejonie działki, możliwość przyłączenia.
Analiza, przykłady i możliwości zastosowania wybranych rodzajów map. Aplikacje do przeglądania map w wersji cyfrowej. Plany zagospodarowania terenu. Weryfikacja infrastruktury podziemnej. Źródła pozyskiwania informacji oraz zasobów z map. Pozyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, wodociągowej.

3. Metody pomiaru nieruchomości wg normy PN-ISO 9836:2015-12
Przegląd i porównanie przepisów w zakresie metod pomiaru nieruchomości. Przykłady. Definicje oraz rodzaje powierzchni i kubatury. Wskaźnik intensywności zabudowy. Minimalne wymiary działki budowlanej.

4. Dokumentacja techniczna i formalno-prawna nieruchomości. Rozwiązania instalacyjne.
W ramach tego punktu przedstawione zostaną przykłady projektów technicznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynku, księgi wieczyste, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wraz ze szczegółowym omówieniem. Wykonamy także przegląd obowiązujących rozwiązań i przepisów w zakresie źródeł ciepła stosowanych w budynkach.

5. Rynek pierwotny – współpraca z deweloperem.
Analiza „Ustawy deweloperskiej 2021”. Rodzaje rachunków powierniczych. Prospekt informacyjny, w zakresie specyfikacji materiałów, które powinniśmy otrzymać od dewelopera - omówienie na przykładzie. Pozwolenie na użytkowanie i dokumenty niezbędne do jego uzyskania.

Patron medialny:


(c)2021, Adam Mertas Nieruchomości