Nowe uwarunkowania prawne w budownictwie i procesie inwestycyjnym.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

 Adresaci:

• przedsiębiorcy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
• pośrednicy i zarządcy nieruchomości,
• menedżerowie, właściciele firm, zarządzający jednostkami projektowymi,
• uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Cel:

• Wdrożenie aktualnych i kierunki przyszłych uwarunkowań,
• Usprawnienie ścieżki inwestycyjnej, projektowej i administracyjnej, z zastosowaniem nowych możliwości technicznych, uwzględniających aktualną sytuację i obostrzenia,
• Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i elektronicznej bazy wiedzy.

Program szkolenia:

1. Prawo budowlane - zmiany wprowadzone dużą nowelizacją.
Omówienie obowiązującej wersji wprowadzonej przez Ustawodawcę. Weryfikacja zmian w stosunku do wersji archiwalnej Rozporządzenia. Stan prawny dla budujących na podstawie starych i nowych regulacji. Inwestycje zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę. Zmiany istotne i nieistotne od projektu. Legalizacja samowoli budowlanych.

2. Projekt budowlany - nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy.
Podstawowe informacje dotyczące wykonania oraz odpowiedniego podziału projektu budowlanego. Zakres projektu w części opisowej i rysunkowej. Różnice pomiędzy obowiązującym a poprzednim Rozporządzeniem.

3. Warunki techniczne od 2021 roku - wymagania dla budynków i instalacji.
Standardy obowiązujące w budownictwie w roku 2021. Współczynnik przenikania ciepła - wymagania, zasady obliczania. Maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Energia odnawialna w bilansie energetycznym domu.

4. Cyfryzacja w budownictwie.
Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, obecne i docelowe możliwości. Serwis e-budownictwo. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane.
(c)2021, Adam Mertas Nieruchomości